Přehrada Seč

Přehrada Seč byla postavena na řece Chrudimka mezi skalnatými vrchy se zříceninami hradů Oheb a Vildštejn v letech 1925 - 1934 jako zděná hráz ze žulových bloků dopravovány 10 km dlouhou lanovou drahou z lomů v Libkově u Nasavrk.  Hráz je vysoká 42 m a široká 165 m, její základy jsou široké 33m a na vrcholu je hráz široká jen 6,8m.. Sečská přehrada je dlouhá 6,5km, místy až 30m hluboká a zadržuje až 22 milionů m³ vody. Hráz je přemostěna silničním mostem a je z něj pěkný výhled na celou přehradu nebo na druhé straně úchvatný pohled do 42m hluboké propasti.

V roce 1947 pak byla zprovozněna i vodní elektrárna. Energetická část byla budována v letech 1941- 1946.  Přivaděč vody do vyrovnávací komory je z větší části zhotoven z dřevěných dýh, stažených prutovými ocelovými obručemi. Přivaděč má průměr 2m a je dlouhý 1280 m, jedná se o unikátní technickou památku.  Elektrárnu najdeme pod vyrovnávací komorou, asi 1,2 km pod přehradou na levém břehu řeky Chrudimky. Elektrárna je osazena Francisovou turbinou s výkonem 30kW při spádu 30m.


Přehrada Seč v chráněné krajinné oblasti Železné hory slouží k účelům nejen energetickým a vodohospodářským, ale i rekreačním a jako zdroj pitné vody.  Níže pod přehradou je vyrovnávací nádrž Seč II se sypanou hrází vysokou 10,6 m a dlouhou 111 m.